Меню

6 июня 2021 православный праздник молитвы

6 июня 2021 года — Воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом, глас 5

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Симео́на Столпника на Дивной горе, пресвитера (596); прп. Никиты, столпника Переяславского (1186); блж. Ксении Петербургской (прославление 1988).

Мчч. Меле́тия Стратилата, Стефа́на, Иоа́нна, Серапио́на египтянина, Каллини́ка волхва, Фео́дора и Фавста и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми (ок. 218); прп. Вике́нтия Леринского (до 450).

Недели о слепом

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Душе́вныма очи́ма ослепле́н,/ к Тебе́, Христе́, прихожду́,/ я́коже слепы́й от рожде́ния,/ покая́нием зову́ Ти:// Ты су́щих во Тьме Свет пресве́тлый.

Преподобному Симеону Столпнику

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се, о́тче наш Симео́не,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Вы́шняя жела́я, до́льная отложи́в,/ и, я́ко не́бо, столп соде́лавый,/ тем облиста́л еси́ чуде́с заре́ю, преподо́бне,// и Христу́, всех Бо́гу, мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Преподобному Никите Столпнику, Переяславскому

Правосла́вным смы́слом ю́ношская возжеле́ния возненави́дев/ и до́блественныя нра́вы восприи́м, врага́ победи́л еси́,/ и во благоразу́мии Бо́гу угоди́л еси́,/ и свы́ше от Него́ прие́м дар чуде́с,/ бе́сы прогоня́ти, неду́ги исцеля́ти,/ Ники́то пресла́вне,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Христа́ ра́ди от твои́х рабо́в ну́ждную смерть претерпе́л еси́/ и вене́ц нетле́ния от Него́ восприя́л еси́,/ приходя́щим же с ве́рою от честна́го твоего́ гро́ба подае́ши цельбы́,/ о Ники́то преподо́бне,// моли́твенниче о душа́х на́ших.

О, всечестна́я главо́, преподо́бне о́тче преблаже́нне, Ники́то преподобному́чениче! Не забу́ди ни́щих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу и не забу́ди присеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче благи́й и избра́нниче Христо́в, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, и не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у Престо́ла Вседержи́телева и не преста́й моля́ся за нас ко Христу́ Бо́гу: тебе́ бо дана́ бысть благода́ть моли́тися за ны. Не мним бо тя ме́ртва су́ща, а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти у́бо жив пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я и соблюда́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския, засту́пниче и моли́твенниче наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со Безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами у Престо́ла Вседержи́теля Бо́га досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем, и тебе́ мо́лимся, и ми́лися де́ем, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, и го́рьких мыта́рств, и возду́шных князе́й, и ве́чныя му́ки изба́вится нам, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Ему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженной Ксении Петербургской

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Суеты́ земна́го ми́ра отве́ргшися, кре́ст жития́ бездо́мнаго во стра́нничестве прия́ла еси́, скорбе́й, лише́ний, людска́го осмея́ния не убоя́лася еси́, любо́вь же Христо́ву позна́ла еси́, е́юже ны́не на Небеси́ услажда́ешися, Ксе́ние блаже́нная Богому́драя, моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/ Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте также:  Молитвы матроне от безденежья

Источник статьи: http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/07_calendar/06/06.html

День блаженной Ксении Петербургской 6 июня 2021 года: молитвы, традиции, история праздника

6 июня весь православный мир отмечает день прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. Пришло время узнать факты о данной святой и о том, какие молитвы сегодня будут самыми полезными.

В такие дни, как этот, старайтесь впитывать чужую мудрость, молить Бога об обретении счастья и прислушиваться к словам своих близких. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о пяти мудрых истинах, которые помогут вам привлечь в свою жизнь любовь.

История святой Ксении Петербургской

Ксения в молодом возрасте вышла замуж за хорошего человека, который довольно быстро отошел в мир иной. Овдовев, она не стала искать другого жениха, потому что уважала святость венчания и брака.

Внезапная кончина супруга стала для Ксении большим ударом. Она раздала свое имущество, включая деньги и одежду. Она осталась ни с чем, облачилась в одеяние мужа и стала жить на улице. Люди стали думать, что Ксения сошла с ума, но считается, что она намеренно себя вела таким образом, чтобы никто к ней не лез с расспросами.

Ее скитания и муки имели особый смысл. Женщина желала таким образом искупить грехи своего мужа, который скончался, не успев этого сделать при жизни. Над ней издевались, смеялись, бросали в нее камнями, но это не сломило ее.

Со временем люди сменили гнев на милость, стараясь, наоборот, пользоваться советами Ксении. Они обращались к ней за помощью по самым разным поводам. «Обезумевшая» вдова никогда и никому не отказывала в помощи. За это она и стала почитаемой церковью и народом. Ее причислили к лику святых лишь в 1988 году 6 июня. С тех пор два раза в год отмечается праздник, посвященный святой Ксении Петербургской, — 6 февраля и 6 июня.

Традиции праздника 6 июня

Во-первых, согласно традициям, в этот день всех девушек, девочек и женщин с именем Ксения поздравляют с именинами. Можно дарить им подарки, в том числе и икону блаженной Ксении Петербургской.

Вторая традиция — проводить этот день со своей второй половинкой. Если у вас есть любимый человек, обязательно будьте в этот день вместе. Говорят, что в этот праздник все влюбленные укрепляют свой союз.

Также 6 июня нужно посещать храм. Если такой возможности нет, вы можете прочитать молитву святой Ксении дома: «Пресвятая и благочестивая Ксения, дай мне сил и терпения, дабы не разрушить любовный союз, не расстроить любимого человека моего. Моли Бога о счастье нашем. Дай нам терпения и направь нас по верному пути. Пусть откроют свое сердце те, кто нас любит, и не разрушат семью нашу те, кто нас ненавидит. Аминь».

В этот день удачными будут любовные признания, свидания, знакомства. Будьте честными и открытыми со всеми, кто вам дорог. Пусть удача следует за вами, как и милость Господня. Читайте также молитвы о сохранении семьи, если вы сейчас переживаете не лучшие времена.

Источник статьи: http://dailyhoro.ru/article/den-blazhennoj-ksenii-peterburgskoj-6-iyunya-2021-goda-molitvyi-traditsii-istoriya-prazdnika/

Воскресенье, 6 июня 2021 года: что будет в храме?

Воскресенье — выходной день, который каждый христианин посвящает Богу и Его делам, в первую очередь — посещению храма. В этот день мы откладываем прочие дела, чтобы участвовать в литургии.

В проекте «Готовимся к воскресенью» мы стараемся помочь вам осознанно прийти в Церковь, заранее изучить традиции и особенности богослужения, познакомиться с отрывком из Cвященного Писания и его толкованиями, а также с краткими житиями святых, поминаемых Церковью в первое воскресенье лета — 6 июня.

Шестое воскресенье по Пасхе посвящено воспоминанию чуда. Спаситель совершает невозможное не только по меркам далекой древности — исцеление получает неизлечимо больной. Прозревает тот, кто родился слепым.

Воскресенье, 6 июня 2021 года, о слепом

Из Евангелия мы знаем, что слепец встретил Господа, и Христос исцелил его. Причем действовал странно — начал с того, что наложил брение на очи. Хотя влажный песок и земля могут ослепить и здоровые глаза, но обращение к Богу, молитва преображает верующего. Не похвалили Спасителя за исцеление — напротив, Его обвиняли в том, что Он не так (не по принятым правилам) совершил исцеление. Главное чудо происходит в душе прозревшего — незрячие глаза открываются на милость и всемогущество Божие, сердце с благодарностью и верой отвечает на чудо.

Как важно стремиться к прозрению от слепоты к смыслу жизни, к любви и состраданию. Именно к такому исцелению призывает нас Церковь в неделю о слепом.

В среду недели о слепом, 9 июня 2021 года, происходит Отдание праздника Пасхи. Отдание означает завершение празднования. Пасхальный период продолжался 40 дней и вот он подходит к концу — мы готовимся и настраиваемся на приближающееся Вознесение Господне. В этом году этот двунадесятый праздник приходится на 10 июня, четверг.

Подробнее о понимании смысла исцеления слепорожденного читайте в наших материалах:

• «За что?» или «для чего?» — в материале Сергея Худиева о слепорожденном

• С редкой автобиографической картины Василия Ивановича Сурикова «Исцеление слепорожденного» начинается описание редких экспонатов главного церковного музея

• Евангельские чудеса исцелений в пересказе Александра Ткаченко для детей

Тропарь Недели о слепом

Собезначальное Слово Отцу и Духови, / от Девы рождшееся на спасение наше, / воспоим, вернии, и поклонимся, / яко благоволи плотию взыти на крест, / и смерть претерпети, / и воскресити умершия / славным воскресением Своим.

Кондак Недели о слепом

Душевныма очима ослеплен, к Тебе Христе прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во тме свет пресветлый.

Читайте также:  Что такое самодвижущаяся молитва

День памяти святых

В неделю о слепом Церковь напоминает, что тем, кого любит Господь, Он попускает в мире не только неприятности, но даже страдания, как бы брение на глаза. Исцеление слепорожденного свидетельствует о том, что злое на земле становится причиной небесных благ. Жития святых, их пример учит нас, как все бедствия, скорби, гонения, оскорбления и даже горькая смерть претворяются в жизнь в Царствии Небесном.

Мученики Мелетий Стратилат, воины Стефан и Иоанн, Серапион египтянин, волхв Каллиник, Фелдор, Фавст и с ними 1218 воинов с женами и детьми (около 218)

Об удивительном примере мужества и верности Христу в кратком рассказе о подвиге древних святых на радио «Вера».

Преподобный Викентий Леринский (до 450)

Краткий рассказ о жизни церковного писателя слушайте на радио «Вера».

Преподобный Симеон Столпник на Дивной горе (596)

Рассказ о подвижнике, молитва которого 68 лет возносилась со столпа, слушайте на радио «Вера».

Преподобный Никита, столпник Переяславский (1186)

Прославление Блаженной Ксении Петербургской (1988)

«Минутная биография» — небольшой видеоролик о знаменитой покровительнице семьи.

Пять вопросов о блаженной Ксении — отвечает настоятель часовни матушки Ксении на Смоленском кладбище прот. Виктор Московский

Новомученики и исповедники Российские

Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходящее празднование в 1-е воскресенье июня)

В ХХ веке Холмские и Подляшские земли разделили между не принимающей религиозного меньшинства Польшей и насаждавшим атеизм СССР. Польско-украинские этнические и политические конфликты привели к карательным операциям в 1944 — 1945 годах. Жертвами убийств стали тысячи верующих и мирных поляков и украинцев.

Автокефальная Православная Церковь Польши 20 марта 2003 года причислила к лику святых восемь мучеников. 29 октября 2019 года к ним присоединила память 30 мучеников, пострадавших 30 января 1946 года у деревни Старые Пухалы. Прославление мучеников важно не только для Польской Православной Церкви, но и для всего православия: среди святых сыны украинского народа.

Тропарь святым Мученикам Холмским и Подляшским

Благословен еси Христе Боже наш, мученики земли Холмския и Подляшския прославивый, гонения жестокая и муки Тебе ради претерпевшия, и сими в стране нашей святое Православие утвердившия, их же молитвами Господи, единомыслие и братолюбие в сердцах наших утверди, миру умирение, Церкви утверждение, и всем грехов оставление даруя.

Кондак святым Мученикам Холмским и Подляшским

Любве Божия союзом связавшеся, и кровию мучения украсившеся, Холмския земли и Подляшския мученицы святи, злобу человеческия ненависти страданьми честными разрушили есте, темже и вечную славу наследовасте. О нас молитеся ко Господу, даровати всем велию и богатую милость.

Чтение Евангелия:

Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 1 — 38

1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили у Него: Раввѝ! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. 4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. 5 Доколе Я в мире, Я свет миру. 6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. 8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? 9 Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. 10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? 11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «пойди на купальню Силоам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. 12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. 13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям. 14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. 15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. 16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. 17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. 18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего 19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? 20 Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, 21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет. 22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. 23 Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите. 24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. 25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 26 Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? 27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? 28 Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. 29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. 31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. 33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. 35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

Читайте также:  Молитвы от всех паразитов в организме человека

Апостольское чтение:

Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 16 — 34

16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. 17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. 18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. 19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. 20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город 21 и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. 22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками 23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. 24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. 25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. 27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. 28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. 29 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, 30 и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? 31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. 33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. 34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

Особенности богослужения

Завершается пасхальный период, во время которого на богослужении верующие не становятся на колени. О том, когда и зачем православные становятся на колени, читайте в нашем материале.

Традиции праздника

Наши предки сострадали слепым: им давалась более щедрая милостыня, их жалобная песнь вызывала слезы, бездомных кормили и пускали на ночлег.

В наше время возможно большее — мы видим духовную сторону жизни незрячего. Все чаще задаемся вопросом: «кто из нас слепой?»

Нам не дано исцелять слепых — мы не всегда способны с любовью и милосердием ухаживать даже за заболевшими близкими. Но по словам святого праведного Алексея Мечева, мы, по примеру Господа, можем многое сделать для облегчения несчастной доли слепцов: «Как не пожалеть бедного малютку, с самого раннего детства обреченного слепотою на нищету, унижение, лишение всех радостей? Как не поскорбеть при виде взрослого слепца, ведомого чужою рукою, при общем здоровье и силах безпомощного, безсильного? Как не оплакать слепца-старца, ставшего бременем для себя и других?»

Несчастный может не только просить, но верить и молиться, трудиться так, что при слепоте стать в положение зрячего и даже святого. Именно об этом свидетельствует житие слепорожденной Матроны, которая при жизни во время гонений на Церковь ХХ веке помогала многим. И до сих пор не оставляет своей помощью обращающихся к ней.

Почему последнее пасхальное воскресенье посвящено исцелению слепого? Какие выводы мы можем сделать из этого евангельского рассказа?

Духовное зрение, память смертная важнее телесной способности видеть. Важно не только помнить, но и всегда видеть перед глазами бренность земной жизни.

Доверие и послушание Богу. Слепорожденный не прекословил и не усомнился, хотя основания были: во-первых, песок ослепляет, а не просвещает, а во-вторых, он и до этого много раз умывался в купальне Силоамской, но исцеления не происходило.

Труд и преодоление себя. Слепой долго шел до купели — через весь город — с брением на глазах. Он хотел очиститься. Господь учит всех нас, что дары Божии даются не просто так — только трудом мы можем достигнуть купели спасения.

Редакция «Фомы» желает вам доброго воскресного дня в храме!

Источник статьи: http://foma.ru/voskresene-6-ijunja-2021-goda-chto-budet-v-hrame.html