Меню

Апошни лес чалавека молитва

Апошни лес чалавека молитва

У імя Айца і Сына, і Духа Святога. Амэн.

Праслаўленне Найсвяцейшай Тройцы

Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн.

Ойча наш, каторы ёсць у небе, свяціся iмя Тваё, прыйдзi валадарства Тваё, будзь воля Твая як у небе, так i на зямлi.

Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусцi нам правіны нашы, як i мы адпускаем вiнаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн.

Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус.

Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн.

Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны; зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых.

Веру ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амэн.

1. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам тваім.

2. Любі бліжняга твайго, як самога сябе.

Я – Пан Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі.

1. Не май іншых багоў, апроч Мяне.

2. Не ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна.

3. Памятай дзень святы святкаваць.

4. Шануй бацьку свайго і маці сваю.

8. Не сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго.

9. Не пажадай жонкі бліжняга твайго.

10. Не пажадай нічога, што належыць бліжняму твайму.

1. У нядзелі і прадпісаныя святы ўдзельнічаць у Святой Імшы і не рабіць неабавязковай працы.

2. Прынамсі раз у год спавядацца.

3. Прынамсі раз у год, у Велікодны перыяд, прымаць Святую Камунію.

4. У вызначаныя дні ўстрымлівацца ад мясных страваў і захоўваць пост, а ў перыяды пакаяння не ўдзельнічаць у забавах.

5. Дапамагаць у патрэбах Касцёла..

Галоўныя праўды хрысціянскай веры

2. Бог – Суддзя справядлівы: за добрае ўзнагароджвае, а за злое карае.

3. Бог – адзін у трох Асобах: Бог Айцец, Сын Божы і Дух Святы.

4. Сын Божы стаўся чалавекам і памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення.

5. Душа чалавека несмяротная.

6. Ласка Божая неабходная для збаўлення.

Пяць умоваў сакрамэнту пакаяння (споведзі)

3. Цвёрдае пастанаўленне выправіцца.

5. Выкананне прызначанай пакуты (направа крыўды, учыненай Богу і бліжняму).

Спавядаюся Богу Ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што саграшыў (саграшыла) я вельмі думкаю, моваю, чынам і нядбайнасьцю, мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна, таму прашу Найсьвяцейшую Марыю, заўсёды Дзеву, усіх Анёлаў і Сьвятых, і вас, браты і сёстры, памаліцеся за мяне да Бога Госпада нашага.

Найважнейшыя хрысціянскія ўчынкі

Учынкі міласэрнасці для душы бліжняга

2. Вучыць тых, хто не ведае.

5. Цярпліва зносіць знявагу.

6. Крыўду ахвотна дараваць.

7. Маліцца за жывых і памерлых.

Учынкі міласэрнасці для цела бліжняга

4. Падарожных прыняць у дом.

Малітва перад рахункам сумленьня

Прыйдзі, Дух Святы, асвяці мой розум, каб добра пазнаў я грахі свае. Дай, каб я шчыра пакаяўся за іх, каб добра (сумленна) з іх паспавядаўся. Пане Езусе Хрысьце, прашу, адпусьці мне грахі мае. Памажы мне шчыра адбыць споведзь. Найсвяцейшая Дзева Марыя, памажы мне прыпомніць усе грахі мае.

Читайте также:  Молитвы от заикания у женщины

Як любіў я Пана Бога? Як маліўся? Ці заўсёды гаварыў пацеры? Ці ахвотна ўдзельнічаў у навуцы (уроку) рэлігіі? Як вёў я сябе на ўроку рэлігіі?

Калі і ці з пашанай гаварыў я імя Божае ды імёны святых? Ці не прысягаў (не пакляўся на каго са святых)? Ці меў у пашане асобы пасвячаныя Богу?

Ці святкаваў я святыя дні (святы)? Ці кожную нядзелю і свята ўдзельнічаў у св. Імшы? Ці ўважліва захоўваўся ў час св. Імшы? Ці спяваў з людзьмі, адказваў святару? Ці ўважна слухаў чытаньня Святога пісаньня і казаньня (навукі)? Як паводзіў сябе ў касцёле? На цвінтары і каля касцёла? Што я рабіў святам?

Ці помніў я, што бацькі заступаюць Пана Бога? Як адносіўся да сваіх бацькоў? Ці любіў іх? Ці быў ім паслухмяны? Ці ахвотна памагаў ім у працы? Ці маліўся за бацькоў? Як адносіўся да дзядулі і бабулі? Як ставіўся да выхавацеляў і настаўнікаў? Як адносіўся да брата, сястры, сяброў і сябровак? Ці быў ветлівы з іншымі людзьмі, асабліва са старымі і калекамі? Ці памагаў іншым?

Ці быў удзячны Пану Богу за тое, што даў мне жыцьцё? Ці даражыў сваім здароўем і жыццём? Ці ня шкодзіў свайму здароўю, курачы папяросы, п’ючы гарэлку, выстаўляючы жыццё на небяспеку? Ці заўсёды даваў добры прыклад? Ці не намаўляў каго да злачынства? Ці не перашкаджаў каму на ўроках? Ці ахвотна сам вучыўся? Ці не прапускаў урокаў? Ці аберагаў прыроду? Ці ня мучыў птушак і звяроў?

6 і 9. СОРАМ I СКРОМНАСЦЬ (СЦІПЛАСЦЬ)

Ці помніў, што з’яўляюся дзіцём Б ожым? Ці заўсёды карыстаўся ветлівымі словамі? Ці мае забавы былі скромныя? Ці не глядзеў бессаромныя забароненыя фільмы і малюнкі? Ці заўсёды быў скромна апрануты? Што я рабіў, калі бачыў, што іншыя грашаць?

Ці шанаваў (ня нішчыў) свае рэчы, адзеньне, кнігі? Ці шанаваў лаўкі, дрэўцы і кветкі? Ці шанаваў рэчы сяброў? Ці не браў чаго без дазволу дома і ў іншых? Ці аддаваў чужыя рэчы пазычаныя, знойдзеныя, або ўзятыя? Ці заплаціў за знішчаныя рэчы?

8. ПРАЎДАМОЎНАСЦЬ I ДОЬРАЕ ІМЯ ЧАЛАВЕКА

Ці помніў, што Пан Бог чуе мае словы? Ці Пан Бог не гневаецца за мае размовы? Ці заўсёды гаварыў добра аб другіх? Ці гаварыў праўду? Ці не кляўся? Бог ведае, што мы думаем, чаго хочам. Ці мае думкі пажаданні заўсёды падабаюцца Богу?

Ці не ганарыўся і не пагарджаў іншымі? Ці ня быў скупы, сквапны і хцівы? Ці ня быў зайздросны? Ці ня быў прагны ў ядзе? Ці ня быў злы? Ці ня быў лянівы? Ці не ўхіляўся ад працы і малітвы? Ці быў уважлівым на ўроках і ці старанна выконваў урокі, якія задаваліся дамоў? Ці ня перашкаджаў іншым у вучобе і ці ня ўцякаў з урокаў? Які з гэтых грахоў найчасьцей дапускаўся?

Ці я нагаворваў некага да граху? Ці пагаджаўся з чужым грахом? Ці не даводзіў каго да граху? Ці не хваліў іншых людзей за грахі? Ці не маўчаў, калі нехта грашыў? Ці не дапамагаў саграшыць? Ці не апраўдваў грахоў іншых?

Калі ўсё прыпомню, убачу, як моцна зьняважыў Пана Езуса, перапрашу Яго шчыра і прысягну паправіцца.

Калі падрыхтуешся да Сакраманта Пакуты, укленчы пры спавядні ц ы Перажагнайся: «У імя Айца н Сына н Духа Сьвятога. Ам э н» і прыві т ай святара: «Пахвалёны Езус Хрыстус» або «Слава Езусу Хрысту». «Святар адкажа: «На векі вечныя. Амэн».

Читайте также:  Молитва неувядаемый цвет для чего читают

Святар заахвоціць цябе да надзеі на міласэрнасць Божую і скажа: «Хай будзе ў тваім сэрцы Бог, каб ты раскаяўся і вызнаў свае грахі». адкажаш: «Амэн».

Кажаш далей так: «Прыступаю першы раз да споведзі. Загневаў Пана Бога наступнымі грахамі. ». Выкажы свае грахі адносна Бога, бацькоў сваіх і чужых людзей. Як успомніш усе свае грахі, часамі святар, дапамагае пытаннямі іх пераказаць, тады кажаш: «Болей грахоў не памятаю, за ўсе грахі шчыра каюся, пастанавіў паправіцца. Прашу павучыць мяне, назначыць пакуту і адпусціць грахі».

Цяпер выслухай павучаньне сьвятара, прымі вызначаную пакуту. Пакайся за грахі, кажучы: «Божа, зжалься нада мною!»

Святар кажа: «Адпушчаю табе грахі ў імя Айца і Сына і Святога Духа», адкажы: «Амэн»..

Источник статьи: http://katecheta2.narod.ru/cross_sign.html

Защита молитвой.

Защищает от любого негативного воздействия.

«Силой Господа Христа внутри меня которому я служу всем сердцем, всей душой и всеми силами (при этом нужно сомкнуть ладони впереди на уровне груди как при молитве, а затем сомкнуть их сзади на том же уровне и продолжить произношение молитвы) я окружаю себя кругом Его Божественной защиты, которой не осмелиться переступить не один грех».

После этого нужно трижды перекреститься произнося «Аминь».

Этот ритуал нужно выполнять с абсолютной верой.

Заговор-оберег:

Существует множество заговоров оберегов,но есть особенные,берегущие человека от любой беды и опасности.Вот один из этих заговоров.

Заговоры для защиты от врагов, взяты из книги Натальи Степановой.

К АНГЕЛУ — ПОПЕЧИТЕЛЮ (СКОРОПОМОЩНИЦЕ):

Читать когда у вас неприятности:

«Ангел — Попечитель, Ангел сохранитель. Ангел, заступись, перед Господом помолись. О моей душе, о моем злосчастье. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

«Сошел Иисус с божьих небес, с собой золотой крест перемял. Зорями умывался, солнцем утирался, золотым крестом перекрещался и замками замыкался. Пусть эти замки будут в море. Кто это море попьет и пески отгонит, к тому враг не придет, Иисус Христос, ты сын божий, спаси, сохрани от всякого зла, во всякое время. Аминь».

Можно читать перед уходом из дома.

ОТ ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ:

Читать, когда рядом с вами злой человек, или вы идете туда, где вас не любят:

«Подыми меня, Боже, на высокую гору, залей, Господи, моим врагам глаза холодной водой, замкни, Господи, и губы и зубы их золотым замком. Аминь».

«Ангел мой, хранитель мой, сохрани мою душу крепко и мое сердце, а всех врагов и супостатов отклони от меня на все 4 стороны».

Читать, идя на порог к недоброжелателям, заходить с левой ноги.

ЗАГОВОРНЫЕ СЛОВА НА ВРАГА:

«Не коснись меня враг ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечем, ни булатным ножом, ни льдом, ни местью, ни ночью ни днем, ни на заре румяной. Ни един волосок мой не упади от рук врагов и недругов. Аминь».

ЧТОБЫ ВРАГИ ПЕРЕД ВАМИ ТРЕПЕТАЛИ:

«Как страшен суд Господнев еретику, так и я страшен врагу моему. Падут полки врагов на поле брани от слова заветного. Победит это слово всех врагов моих и войдет в них страх нечеловеческий. Бойся овца волка. Я — волк, враги мои — овцы. Аминь».

НА ПОКОРЕНИЕ СЕРДЕЦ ЖЕСТОКИХ:

Если пойдете к тем людям, от которых зависит ваше благополучие, и те люди сердиты на вас, пойдя к ним, прочтите для опаски три раза.

«Иисус Христос, стань мне в помощь, иду я в горницу, там сидят цари с царями, паны с панами, все власти надо мной, немые как стены. Берут тарелки, я нож вынимаю из- под сердца. Своим врагам горло затыкаю. Мой верх, моя правда, моя победа. На все стороны обернусь и вас, моих врагов, не боюсь. Аминь».

Читайте также:  Прочесть молитву символ веры

ВЫЗВАТЬ АНГЕЛА — ЗАСТУПНИКА:

В страшный для вас час успевайте позвать Ангела-Заступника.

«Приди ко мне и никогда меня не покидай, куда бы я ни пошел. Аминь».

ОТ ВРАГОВ ВИДИМЫХ И НЕВИДИМЫХ:

«Мученица Параскевия, нареченная Пятницей, и мученики Терентий и Неонил и их чада: Сарвил, Фота, Феодул, Иеракс, Нит, Вил, Евникий, спасите, сохраните от врагов видимых и невидимых. Аминь».

ЧАРОДЕЙСКИЕ ЗНАКИ:

Как пойдете по важному делу, начертите чародейские знаки для успешного совершения вашего дела. Возьмите прут, что доходил до вашего колена, выйдя из дома, очертите себя кругом (хоть по снегу, хоть по земле).

Тем же прутом начертите впереди себя, за кругом, букву «И» (имя Христа), позади себя, за кругом, букву «М» (имя Богородицы), по бокам за кругом, начертите кресты.

Переломите прут, откинув от себя, скажите, не выходя из круга:

«Иисус впереди, Богородица позади, все святое по бокам».

Можете идти, ничего дурного с вами не случится, все дела увенчаются успехом.

ОТ НЕЩАДНЫХ ВРАГОВ:

Читают тогда, когда беда. Наговор очень сильный:

«Будьте, мои слова, волово крепки и лепки. Крепче камня, крепче булата, крепе острого ножа. Замок в роте, ключ в океане- море. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господи помилуй, Господи помилуй.
Благословен ангел мой-хранитель.
На престоле молилась мать Мария. Явился к ней Иисус Христос. Мать Мария сказала, что во сне видала, будто бы Иисуса Христа распинали, святую кровь проливали, руки ноги гвоздями прибивали, терновый венок на голову надевали. Первое дело, второе. Я, сосье третье, отвечал Иисус Христос матери Марии. Кто воскресную молитву прочитает, того Господь спасает от огня, от пламени, от воды, от потока от лютого зверя, от всякого злого человека. От тюремного замка. Аминь. Как ты батюшка Давид, кроток и смирен, и милостлив, и жалостлив, никакого лихого не мыслишь зла и горя. Так бы на меня раба (имя), начальство и все судьи были бы кротки и смирны, лиха не мыслили, зла не творили бы. Всегда думали и гадали бы. Как на батюшку царя царский лакей лиха не мыслил, зла не творил, всегда радуется и веселится. Так бы обо мне, рабу (имя), все начальство и все судьи радовались , враги бы не замечали. Замок запру, замком замкну. Опущу ключ в сине море. На дне барай — камень, никому не выдам вам его. Стоит камень, не поплывет, с места на место не перейдет. Так и бы мои слова никто не смог переделать. Аминь. Аминь. Аминь».

ВЫКРУТИТЬСЯ ИЗ БЕДЫ (или отвязаться от посягателей):

«Иду, иду, веду, веду, заведу, запутаю, в молитву закутаю, глаза отведу, любой дорогой пройду и миную беду. Храни меня Бог. Аминь».

Читать в тяжелейших ситуациях.

ПРИ НЕОЖИДАННОЙ НЕПРИЯТНОСТИ:

Кланяются на четыре стороны и говорят:

«Ко мне, Спасители, ко мне, Крестители. На меня обернитесь. За меня заступитесь. Кто после вас меня обидит, то вовеки Добра не увидит. Аминь».

ОТ ОРУЖИЯ В РУКАХ ВРАГА:

Видя опасность или направляясь в то место, где вас, возможно, ждут с оружием, прочтите:

«Святой Государь Спас и святой Государь Архистратиг Михаил, закрой Господи, от лиха человека и супостата на всякий час и на всякое время и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://poleznosti.mirtesen.ru/blog/43464632157/Zaschita-molitvoy…