Меню

Азбучные молитвы в переводе

Азбучные молитвы в переводе

«Азбучная молитва» — одно из самых ранних или даже первое из славянских стихотворений. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл (до принятия монашества называемый Константин Философ). Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IХ-Х веков.

«Азбучные молитвы» (иногда называемые «Толковыми азбуками») являются особой формой изложения религиозных истин и раскрывают в удобной для запоминания форме различные вопросы православного вероучения.

В древнерусской письменной традиции «Азбучная молитва» была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков ХII-ХVII вв.

Каждая такая «Азбучная молитва» представляет собой акростих (греч. ‘край строки’), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Поэтический прием акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами «Азбучных молитв» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова.

Ниже приводятся два варианта «Толковой азбуки»:

1. «Аз словом сим молюся Богу» (обнаружена среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то патриарху Никону). В данном издании молитва приводится в сочетании с изображением соответствующих букв славянской азбуки и их названиями. Сам текст молитвы передается привычными нам буквами русского алфавита с сохранением звучания текста оригинала.

2. «Аз есмь свет миру». Текст данной «Азбучной молитвы» взят из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века и хранится в библиотеке Московского университета.

Источник статьи: http://www.orthedu.ru/culture/slava/17-34/24-27.htm

Константин Преславски Азбучная молитва Азбучна мол

„АЗБУЧНА МОЛИТВА” (893–894 г.)
Константин Преславски (ІХ-Х век)
Болгарские поэты

Константин Преславски
АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык)

Аз се моля богу с тия думи:
Боже на всяка твар и създателю
на видимите и невидимите [неща].
Господа – живия дух – изпрати
да вдъхне в сърцето ми словото,
което ще бъде за благото на всички,
живеещи в твоите заповеди.
Защото е голям светилник на живота
законът ти, светлина в пътеките на този,
който дири евангелските слова
и се моли да получи твоите дарове.
Лети сега и славянского племе.
Към кръщение се обърнаха всички,
които желаят да се нарекат твои хора;
милостта твоя, боже, молят горещо.
Но сега дай ми изобилно слово,
отче, сине и пресветий душе,
на мене, молещия помощ от тебе.
Ръцете свои издигам винаги нагоре
да получа сила и мъдрост от тебе,
защото ти даваш на достойните сила
и цериш всяко същество.
Избави ме от фараонска злоба,
дай ми херувимска мисъл и ум,
о, честна пресвета троице,
превърни скръбта ми в радост
да почна мъдро да описвам
премъдрите ти чудеса,
като приема силата на шестокрилите.
Сега вървя по дирята на учителите.
Следвайки името и делата им,
ще направя явно евангелското слово,
въздавайки хвала на троицата в божеството,
която възпява всяка възраст –
млад и стар със своя разум –
и един нов народ, въздавайки винаги хвала
на отца, сина и светия дух, комуто подобава
чест, власт и слава от всяка твар и дихание,
във всички векове и навеки. Амин.

Читайте также:  Молитвы от головокружения от головной боли

АЗБУЧНА МОЛИТВА (поэтический перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Емануил Попдимитров, 1933 г.)

Аз се Богу моля с тия думи: А
Боже-светороче, що създаде Б
видим свят и дивен свят невидим! В
Господ-дух прати ми ти в сърцето Г
да ме лъхне с пламенното слово – Д
ето, в правий път да тръгнат всички
живи в твойта заповед пречиста!
Знам, законът твой е жив светилник
и в пътеки светлина нетленна
към евангелския дар възжаждан.
Литна днес и славянското племе
милостта на кръста твой да търси.
Но на мене, който моли помощ,
отче, сине и пресвети душе –
просещ, – твойто мощно слово дай ми,
ръце вдигам да получа мъдрост,
сила, що обилно от небето
ти даряваш на вси твари живи.
Упази ме ти от горда злоба
фараонска, изцели ме, дай ми
херувимска сила шестокрила,
царю на царете! Да опиша
чудесата твои вдъхновено,
шествайки пак по пътя славен,
що учителите двама, вечно
юнни, начертаха. Да направя
явно твойто слово за народа!
На Светата троица прослава:
всяка възраст ней хвала въздава!
И народът мой Отца и Сина,
и Светия дух възвеличава –
днес, вовек веков и до амина.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Климентина Иванова)

Аз се Богу моля с тия думи:
Боже на творението всяко и създателю
на света и видим, и невидим,
Господ Дух прати, животворящия,
за да вдъхне във сърце ми слово,
което помощ ще даде на всички,
живеещи по твоите наредби.
Защото е светило ярко на живота
законът твой и светлина по пътя (по Притч. 6:23).
Който думите евангелски жадува,
моли той и даровете твои да получи.
Лети сега и племето славянско!
Към кръщение се устремиха всички,
желаещи да се нарекат твои хора.
Милостта ти, Боже, молят крепко.
Но подай ми днес обилно слово,
Отче, Сине и Пресвети Душе,
на мене, който моля те за помощ!
Ръце нагоре аз безспир въздигам,
от тебе да получа ум и сила,
защото на достойния ти сила даваш,
а всяко естество — лекуваш.
От фараонско ме спаси лукавство
и дай ми херувимски ум и мисъл,
о, Троице, пресвята и пречестна,
във радост превърни ти мойта мъка
да почна с мъдрост здрава да описвам
премногото ти чудеса предивни.
На шестокрилите приел мощта,
аз на Учителя си следвам пътя,
Следващ делото и неговото име
ще изясня евангелското слово,
възхвалям Троицата в божество [единно],
която всяка възраст възхвалява,
млад и стар със своя си разсъдък.
Народ нов вечно слава ще въздава
Отцу и Сину, и Светому Духу,
на него чест и крепост, и прослава,
от всичко дишащо и сътворено,
за всички векове и навеки. Амин!

АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА (перевод с староболгарского языка на церковно-славянский язык)

Аз словом сим молюся Богу:
Боже всея твари Зиждителю,
Видимым и невидимым,
Господа Духа посли Живущего,
Да вдохнет в сердце ми слово,
Еже будет на успех всем,
Живущим в заповедех Ти.
Зело бо есть светильник Жизни
Закон Твой, свет стезям,
Иже ищет Евангельска слова
И просит дары Твоя прияти.
Ко крещению обратишася вси,
Людие Твои нарещися хотяще,
Милости Твоя, Боже, просят зело,
Но мне ныне пространно слово даждь,
Отче, Сыне и Пресвятый Душе,
Просящему помощи от Тебе.
Руце бо свои выспрь воздею присно,
Силу прияти и мудрость у Тебе.
Ты бо даеши достойным силу, ипостсь же всякую целиши.
Упование всех концев земли,
Фараона мя злобы избави.
Херувимскую ми мысль и ум даждь.
О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи.
Целомудренно да начну писати
Чудеса Твои предивные зело
Шестокрылатых силу восприиму
Шествую ныне по следу Учителю, имени Его и делу последуя.
Явным сотворю Евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве,
Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом,
Язык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу,
Емуже честь и держава и слава от всея твари дыхания во вся веки и навеки. Аминь.

Читайте также:  Kakuyu molitvu chitat chtobi muzh brosil pit spirtnoe

* Азбучная молитва – одно из самых ранних болгарских стихотворений. Ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX-Х веков. В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков – каждая такая молитва представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Источник статьи: http://stihi.ru/2012/08/16/3617

Азбучная молитва

Азбучная молитва – первое наряду с «Прогласом к Евангелию» стихотворное произведение староболгарской и старославянской литературы. В самом раннем списке (XII в., ГИМ, Синод. собр., № 262) А. м. помещена как часть предисловия («пролог») к «Учительному Евангелию», составленному в 894 г. Константином Преславским (сер. IX – нач. X в.). Ученик Мефодия Константин назван «епископом» Великого Преслава в приписке 907 г. Тудора Доксова, который переписал выполненный Константином перевод «Четырех слов против ариан» Афанасия Александрийского. На сегодняшний день выявлено и опубликовано 40 древнерусских списков А. м. Начиная с XV в. она помещается в рукописях как самостоятельное сочинение и часто сопровождается сведениями о начале славянской письменности. В ряде списков автором А. м. называется Константин-Кирилл философ, что породило в славистике споры об атрибуции А. м., в которых по-разному интерпретируется и ее содержание. Сочинение впервые опубликовал в 1825 г. М. П. Погодин в качестве приложения к переведенной им книге Й. Добровского о славянских первоучителях Кирилле и Мефодии. Сторонниками авторства Константина-Кирилла являются также И. И. Малышевский, Ив. Франко, Е. Георгиев. Более распространена, однако, точка зрения, согласно которой А. м. – лирическая исповедь Константина Преславского. К этому заключению пришли В. М. Ундольский, О. М. Бодянский, П. И. Шафарик, еп. Антоний, А. И. Соболевский, А. Вайан, Э. Г. Зыков, К. М. Куев.

Стихотворение является акростишной молитвой, в которой каждый стих начинается с очередной буквы славянского алфавита (’ακροστιχίδα κατ’ ’αλφάβητον). Написана А. м. 12-сложным размером – «политическим стихом» (στίχος πολιτικός). В 40 стихотворных строчках реконструированного текста А. м. Преобладает цезура после 5-го слога (5†7), в двух случаях она делит строку на 7 и 5 слогов, а в двух стихах – на 6 и 6. Образцом метрики для А. м. Послужили «Мысли, написанные одностишиями» Григория Богослова – 24 строчки, образующие азбучный акростих и начинающиеся стихом: «’Αρχὴν ‛απάντων καὶ τέλος ποιοῦ θεόν» (PG t.37, col.908). Это изречение перефразировано Константином Преславским («Добро есть от бога начинати и до бога коньчавати яко же рече етер Богословьць Григор»), и с него он начинает свое прозаическое вступление к «Учительному евангелию».

Читайте также:  Молитва чтобы не врать

Содержание А. м. отражает идеи IX–X вв., связанные с крещением Болгарского государства при князе Борисе-Михаиле и с созданием славянской письменности братьями Кириллом и Мефодием. В стройной композиции раскрывается образ лирического героя – одним из первых среди славянских книжников он ищет силу, творческое вдохновение, чтобы записать буквами словесную мудрость. В А. м. проявляется гордость автора тем, что он продолжает эпохальный подвиг своих учителей. В стихотворении звучит восторг и решимость «нового народа» – славян-неофитов – утвердить свое право создавать культуру на родном языке вопреки запретам средневековой реакции. Впечатление полета создается запоминающейся метафорой: «И летит ныне словеньско племя». Гражданственность и гуманистический пафос роднит это поэтическое произведение с блестящей апологией славянской письменности того же времени – «Сказанием» Черноризца Храбра.

Подробная библиография изданий и исследований памятника приведена в монографии К. Куева. Здесь же опубликовано 38 списков А. м. (еще два списка К. Куев опубликовал в отдельной статье).

Изд.: Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители: Историко-критическое исследование / Пер. с нем. М. П. Погодина. М., 1825, с. 151; Срезневский. Памятники, с. 191; Антоний, еп. [Вадковский]. Из историй христианской проповеди: Очерки и исследования. 2-е изд. СПб., 1895, с. 161; Соболевский А. И. Церковно-славянские стихотворения IX–X вв. и их значение для изучения церковно-славянского языка. – Тр. 11 Археол. съезда в Киеве. М., 1902, т. 2, с. 28–37; Куев К. М. 1) Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974; 2) Новооткрити преписи на Азбучната молитва. – Palaeobulgarica / Старобългаристика. София, 1979, кн. 4, с. 26–33.

Лит.: Ундольский В. М. Замечания для истории церковного пения в России. – ЧОИДР, 1846, № 3, отд. 1, с. 46; Шафарик П. И. Расцвет славянской письменности в Болгарии / Пер. с чеш. О. Бодянского. – ЧОИДР, 1848, № 7, с. 50–51; Малышевский И. И. Свв. Кирилл и Мефодий: (Речь, произнесенная на акте в Киевской духовной академии 7 апреля 1885 г.). – ТКДА, 1885, т. 2, кн. 8 (август), с. 552–553; Fгankо I. Kleine Beiträge zur Geschichte der kirchenslavischen Literatur. I. Konstantins «Alphabetisches Gebet». – AfslPh, 1914, Bd 25, S. 150–179; Георгиев E. 1) Две произведения на св. Кирила. София, 1938; 2) Кирил и Методий – основоположници на славянските литератури. София, 1956, с. 141–201; Зыков Э. Г. 1) К вопросу об авторе Азбучной молитвы. – Изв. на Ин-та за българска литература. София, 1960, кн. 9, с. 173–197; 2) Судьба «Азбучной молитвы» в древнерусской письменности. – ТОДРЛ, 1971, т. 26, с. 177–191; 3) Русская переделка древнеболгарского стихотворения. – ТОДРЛ, 1974, т. 28, с. 308–316; История на българската литература. София, 1963, т. 1. Старобългарска литература, с. 115–117; Трифунoвић Ђ. Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Београд, 1974, с. 13–14; Речник на българската литература. София, 1977, т. 2, с. 238–239; Джамбелука-Коссова А. Възстановим ли е текстът на Азбучната молитва? – Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1978, кн. 2, с. 52–65; Трендафилов X. Неизвестный список Азбучной молитвы. – Старобългаристика, 1986, год. 10, № 1, с. 77–80.

Источник: Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Ленинград : Наука, ленингр. отд-ние, 1987-. / Вып. 1. (XI — первая половина XIV в.) — 1987. — 492, [2] с.

Источник статьи: http://azbyka.ru/otechnik/bibliog/slovar-knizhnikov-i-knizhnosti-drevnej-rusi/8