Меню

Благодарственные молитвы церковно славянском

Благодарственные молитвы по Святом Причащении на церковнославянском языке

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Читайте также:  Molitva varvari velikomuchenitsi chitat

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

Читайте также:  Molitva detey za usopshey materyu

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Источник статьи: http://ispowed-prichastie.ru/blagodarstvennyye/blagodarstvennye-molitvy-po-svyatom-prichashhenii-na-cerkovnoslavyanskom-yazyke/

Молитвы на церковнославянском. Молитвы благодарственные по Святом Причащении

Бlгодaрствєнныz мlтвы по с™ёмъ причащeніи.

Е#гдA полyчиши д0брагw причащeніz животворsщихъ тaинственныхъ даровaній, восп0й ѓбіе, бlгодари2 вельми2, и3 сі‰ тeплэ t души2 бGу глаг0ли:

Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е.

Бlгодaрственнаz мlтва, №:

Бlгодарю1 тz гDи б9е м0й, ћкw не tри1нулъ мS є3си2 грёшнагw, но џбщника мS бhти с™hнь твои1хъ спод0билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ и3 нбcныхъ дарHвъ спод0билъ є3си2. Но вLко чlвэколю1бче, нaсъ рaди ўмeрый же и3 воскRсhй, и3 даровaвый нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz т†инства, во благодэsніе и3 њсщ7eніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, дaждь бhти си6мъ и3 мнЁ во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ просвэщeніе џчію сeрдца моегw2, въ ми1ръ душeвныхъ мои1хъ си1лъ, въ вёру непостhдну, въ люб0вь нелицемёрну, во и3сполнeніе премyдрости, въ соблюдeніе зaповэдей твои1хъ, въ приложeніе бжcтвенныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе: да во с™hни твоeй тёми сохранsемь, твою2 бlгодaть поминaю всегдA, и3 не ктомY себЁ живY, но тебЁ нaшему вLцэ и3 бlгодётелю. И# тaкw сегw2 житіS и3зшeдъ њ надeжди животA вёчнагw, въ присносyщный дости1гну пок0й, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 безконeчнаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную. Тh бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неизречeнное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки. Ґми1нь.

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw, в7:

Мlтва с™aгw сmмеHна метафрaста, G:

Дaвый пи1щу мнЁ пл0ть твою2 в0лею, џгнь сhй и3 њпалszй недостHйныz, да не њпали1ши менє2, содётелю м0й: пaче же пройди2 во ќды мо‰, во вс‰ состaвы, во ўтр0бу, въ сeрдце. Попали2 тeрніе всёхъ мои1хъ прегрэшeній. Дyшу њчи1сти, њс™и2 помышлє1ніz. Состaвы ўтверди2 съ костьми2 вкyпэ. Чyвствъ просвэти2 простyю пzтери1цу. Всего2 мS спригвозди2 стрaху твоемY. При1снw покрhй, соблюди1 же, и3 сохрани1 мz t всsкагw дёла и3 сл0ва душетлённагw. Њчи1сти, и3 њмhй, и3 ўкраси1 мz: ўдобри2, вразуми2, и3 просвэти1 мz. Покажи1 мz твоE селeніе є3ди1нагw д¦а, и3 не ктомY селeніе грэхA. Да ћкw твоегw2 д0му вх0домъ причащeніz, ћкw nгнS менє2 бэжи1тъ всsкъ ѕлодёй, всsка стрaсть. Мlтвенники тебЁ приношY вс‰ с™ы6z, чинонач†ліz же безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2, прем<дрыz ґпcлы, къ си6мъ же твою2 несквeрную чcтую м™рь: и4хже мольбы6, бlгоутр0бне, пріими2 хrтE м0й, и3 сhномъ свёта содёлай твоего2 служи1телz. Тh бо є3си2 њсщ7eніе, и3 є3ди1ный нaшихъ бlже дyшъ и3 свётлость: и3 тебЁ лэпопод0бнw ћкw бGу и3 вLцэ слaву вси2 возсылaемъ на всsкъ дeнь.

Мlтва д7:

Тёло твоE с™0е, гDи ї>се хrтE б9е нaшъ, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ вёчный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њставлeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlгодарeніе сіE въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе: въ стрaшное же и3 втор0е пришeствіе твоE спод0би мS грёшнаго стaти њдеснyю слaвы твоеS, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ.

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeнныz моеS души2, надeждо, покр0ве, прибёжище, ўтэшeніе, рaдованіе моE, бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2 недост0йнаго, причaстника бhти пречcтагw тёла, и3 чcтнhz кр0ве сн7а твоегw2. Но р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 мо‰ ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ безсмeртіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщвлeннаго грэх0мъ: ћже млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўмилeніе, и3 сокрушeніе въ сeрдцэ моeмъ, и3 смирeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ плэнeніихъ помышлeній мои1хъ: и3 спод0би мS до послёднzгw и3здыхaніz неwсуждeннw пріимaти пречcтыхъ т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы покаsніz и3 и3сповёданіz, во є4же пёти и3 слaвити тS во вс‰ дни6 животA моегw2, ћкw бlгословeна и3 препрослaвлена є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Читайте также:  Molitva dlya vozvrata zheni v semyu

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї>лz.

Ѓще с™aгw їwaнна златоyстагw літургjа, чти2 с™0му їwaнну: Тропaрь, глaсъ >:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2: не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ смиреномyдріz показA. Но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвенную бlгодaть, и3 твои1ма ўстнaма вс‰ ўчи1ши покланsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу, їwaнне златоyсте всебlжeнне, прпdбне, дост0йнw хвaлимъ тS: є3си1 бо настaвникъ, ћкw бжcтвєннаz kвлsz.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи ї>се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Ѓще же с™aгw васjліа вели1кагw літургjа, чти2 с™0му васjлію: Тропaрь, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2. ЦRское сщ7eніе, џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всёмъ некрaдомое гDство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное:

Ѓще же літургjа преждеwсщ7eнныхъ, чти2 с™0му григ0рію: Тропaрь, глaсъ д7:

И$же t бGа свhше бжcтвенную бlгодaть воспріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2 си1лою ўкрэплsемь, є3ђльски шeствовати и3зв0лилъ є3си2. toнyдуже ў хrтA возмeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, всебlжeнне: є3г0же моли2, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ G:

Подобоначaльникъ показaлсz є3си2 начaльника пaстырємъ хrтA, и4нокwвъ чреды6, џтче григ0ріе, ко њгрaдэ нбcнэй наставлsz, и3 tтyду научи1лъ є3си2 стaдо хrт0во зaповэдемъ є3гw2: нhнэ же съ ни1ми рaдуешисz, и3 ликyеши въ нбcныхъ кр0вэхъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное:

По причащeніи же да храни1тъ себE кjйждо въ трезвёніи, и3 воздержaніи, и3 немногоглаг0ланіи: да бы2 въ т0й дeнь чeстнw соблю1лъ въ себЁ хrтA пріsтаго.

Источник статьи: http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/m-ucs/005.html